Behandelingen

Ik ga graag in gesprek en in overleg wordt een behandelplan opgesteld. Daarna wordt de behandeling meteen, tijdens het eerste consult, gestart. Ik bied behandelingen aan met behulp van BICOM bioresonantie apparatuur, meet o.a. de vitaminen- en mineralen huishouding door met de Quantum resonance magnetic analyzer, ook bied ik helingen met en zonder stemvorken aan. Daarnaast kunt u gebruik maken van biofotonen en lasertherapie (m.b.v. een ILS 512). 
 

Bioresonantie therapie

Bioresonantie therapie is een energetische behandelmethode uit de bio-fysische geneeskunde. Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam geleid worden door elektromagnetische trillingen. 

Ziekteprocessen beginnen met veranderde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen. Onderzoekers in Europa zagen de mogelijkheid om de verschillende frequentiepatronen van o.a. onze organen, weefsels, alsmede van virussen, bacteriën , parasieten, schimmels en toxinen te analyseren.

De elektromagnetische trillingen van schadelijke substanties kunnen door Bioresonantie therapie worden gereduceerd of zelfs geëlimineerd door de juiste frequentiepatronen aan het lichaam terug te geven. 

De bioresonantie therapie kan ingezet worden bij allerlei klachten en kan eveneens gecombineerd worden met andere vormen van therapie.

Helingen met en zonder stemvorken

Een heling is een behandeling gericht op stimulans van het zelfherstellend vermogen van de mens. Energetisch therapie richt zich op het herstellen van de harmonie en de natuurlijke balans in het lichaam.  Dit kan door met de handen op het lichaam te werken, via drukpunten en/of boven het lichaam.

Ook kan bijvoorbeeld een chakra behandeling met stemvorken gedaan worden. Stemvorken zijn er in vele frequenties. De therapievorm waarbij stemvorken gebruikt worden heet fonoforese. De stemvorken zijn afgestemd op kosmische trillingen. Die trillingen (die ook bepaalde geluiden teweeg brengen), hebben een helende werking.

Geluid verplaatst zich vier keer sneller door water dan door lucht. Omdat ons lichaam voor meer dan zeventig procent uit water bestaat, is het een perfect resonantie-instrument. Geluid wordt via al dit water naar alle plekken in ons lichaam ‘vervoerd’. Ook onze botten en beenmerg bevatten veel water, en geluid kan dan ook letterlijk ‘door merg en been’ gaan. Dit betekent dat je door middel van geluid zelfs de stamcellen in het beenmerg kunt bereiken, zonder het lichaam fysiek te beroeren! 
 

Biofotonen en Lasertherapie

Met behulp van de ILS 512 wordt een 3D lichaamstherapie verzorgd. Deze lichaamstherapie omvat een behandeling met fotonen en magneetveld therapie. Fotonen zijn lichteenheden die ook door iedere cel in ons lichaam van nature uitgezonden worden. Ons lichaam, onze zintuigen en bewegingsorganen,  zijn nog altijd uitgerust met systemen die we nodig hebben voor het leven in de vrije natuur. Natuurlijk daglicht speelt daarin een belangrijke rol. Echter door de grote veranderingen in leef- school- en werkomgeving is de noodzakelijke intake van natuurlijk daglicht voor velen niet haalbaar.  Kunstmatig (flikkerend) licht, elektrische en magnetische velden van de apparaten waarmee wij ons omringen eisen hun tol. Daardoor ontstaan verstoringen in ons immuunsysteem en de interne biologische controle. Mede door het lichaam te behandelen met biofotonen- en magneetveld therapie krijgt het een kans te herstellen en terug in balans te komen.

Magneetveldtherapie of elektrische celsimulatie, heeft niets met magneten te maken. De magneetveld therapie maakt gebruik van hoogfrequente, pulserende magneetvelden. Op deze manier wil men het ionen transport door de wand van onze lichaamscellen vergemakkelijken. Deze magneetvelden zijn in dit geval dus uitsluitend van elektromagnetische aard. Ze ontstaan doordat een elektrische spannig wordt opgewekt in een spoel. Rond deze spoel ontstaat op zijn beurt een elektromagnetisch veld. Door deze elektrische stroom nu geregeld te onderbreken, ontstaan pulsen. Magneetvelden trillen op specifieke frequenties. Deze frequenties komen overeen met die van onze lichaamscellen. Dit fenomeen noemt men, in wetenschappelijke kringen, resonantie. Het is uitgerekend deze resonantie, die ervoor zorgt dat het magneetveld het trillingsbereik van onze lichaamscellen en organen kan beïnvloeden.
Laten we kennismaken. Ja, dat wil ik graag!

Lid van / Links

 

Praktijk

Waanderweg 50, 7812 HZ, Emmen

  info@an-dersopweg.nl
  06-51111258
  KvK  85311421
  BTW nr.  NL004084987B33

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
van 08.00 - 18.00 uur (in overleg)
2024 Anneke de Groot Brink - Emmen